Nooitgedacht Zeist

Artist Impressions gereed voor inspraakbijeenkomst binnenstedelijke ontwikkeling in Zeist.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld aan de omwonenden te geven is de voorgenomen ontwikkeling in de foto’s van de bestaande situatie gemonteerd.